Incredibil: Președintele în exerciṱiu (pare-se, învins la rându-i de forṱele oculte precum precedesorul sӑu Emil Constantinescu) a declarat că guvernul actual este cel mai stabil, cel mai solid și mai performant guvern de la 1989 încoace. Pseudo-liberalul Iohannis a ajuns la aceastӑ revelaṱie, fiind cu viclenie înconjurat și sfӑtuit ca sӑ nu vadă în faṱӑ realitatea ṱӑrii. Inflația a atins cote alarmante, economia geme în faliment.

Defrișӑri masive, spitale dezafectate, ce te condamnӑ la moarte sigurӑ, copii abandonaṱi cu duiumul, de pӑrinṱi plecaṱi în Europa sӑ-și câștige o pâine, probleme grave de mediu, calitate alimentarӑ execrabilӑ, licitaṱii deocheate, speculaṱii, hoṱii, violuri, crize energetice, financiare, pandemice și nu numai, iatӑ pe scurt cotidianul românilor, nevoiṱi sӑ trӑiascӑ duși de nas într-un climat de insecuritate totalӑ, fie acasӑ fie pe stradӑ!

Ameninṱarea rușilor de-a ocupa teritoriile istorice românești nu mai trebuie demonstratӑ ci luatӑ în serios, cu gravitate ; în acest sens, românii trebuie sӑ-și manifeste recunoștinṱa, post-mortem, pentru ṱӑrӑniștii Coposu, Raṱiu și Diaconescu de-ai fi adus ṱara în sânul UE si al organizaṱiei NATO, altfel România de astӑzi era o colonie pierdutӑ în ghearele samavolnicilor ruși.

Ratele, taxele, dobânzile și facturile românilor sunt imposibil de achitat! Prețurile au explodat, pentru a susține aparatul bugetar, umflat zilnic prin mӑiestria hoardelor de incompetenṱi și analfabeṱi ajunși la putere (prin studii trucate, prin voturi cumpӑrate în ṱigӑnia mahalalelor cu o sticlӑ de ulei, pungi de plastic, bere si niscaiva mititei sau fasole frecatӑ cu iz de ciolan), în posturi remunerate generos, cu pensii speciale și salarii nejustificate, ce depӑșesc limitele bunului simṱ. Viața românului mediu sau de rând a devenit insuportabilӑ! În timp ce legile sunt votate doar pentru a favoriza hoția și fӑrӑdelegile unor ticӑloși lacomi peste mӑsurӑ, aserviṱi lui Ivan Turbincӑ, adicӑ parano-ṱarului de la Kremlin și acoliṱilor sӑi KGB-iști sau oligarhi nesimṱiṱi, poporul român sărăcește pe zi ce trece!

Colac peste pupăză, un președinte, rupt de realitatea oamenilor de rând, laudă proslӑvind politrucii, parveniṱii hrӑpӑreṱi și baronii locali, care mint cu nerușinare, vând resursele strategice ale ṱӑrii, distrug economia și finanțele naṱionale împingând România la dezastru. Deși sunt primii investitori într-o ṱarӑ aflatӑ la derivӑ, milioanele de români din Diaspora trӑiesc revoltaṱi de situaṱia din ṱara lor de alean și dor, ṱarӑ mumӑ care i-a dispreṱuit și alungat doar fiindcӑ erau nӑscuṱi sau educaṱi diferit, gândeau altfel sau fiindcӑ erau prea capabili (culmea!) sӑ drӑmuiascӑ, prin forṱa și talentele lor, o altӑ Românie post-decembristӑ (demnӑ, democraticӑ, prosperӑ și liberatӑ de lichele comunistoide sau securiste), denunṱând cu tӑrie impostura epigonilor actuali, aciuaṱi cu nerușinare în jurul ciolanului autohton.

În România de azi, sute de mii de români (bӑtrâni, bolnavi, handicapaṱi, orfani, slabi, neinstruiṱi, manipulabili, asistaṱi sociali) trӑiesc disperarea unei sӑrӑcii cumplite, fӑrӑ alimentaṱie decentӑ, fӑrӑ bani sӑ-și poatӑ încӑlzi cӑminul și fӑrӑ medicamente, în condiṱii insalubre, într-o depresie totalӑ ; ei sunt neglijaṱi, pӑrӑsiṱi, ignoraṱi, deși nu mai fac față cheltuielilor de zi cu zi. În tot acest timp, așa- zișii politicieni români se mândresc sӑ-i primeascӑ pe toṱi șmecherii, criminalii puși pe jaf și pe toṱi mizerabilii imigranṱi din ṱӑri de la care și Dumnezeu și-a întors demult privirea, încredinṱându-le mai multe drepturi decât românilor de rând, autohtoni, în timp ce EI, privilegiaṱii sistemului post-ceaușist se plimbă în totalӑ impunitate prin strӑinӑtӑṱuri, pe banii statului român, cu titluri nemeritate, doar ca sӑ-și piteascӑ averile dobândite ilegal, prin furt principal din programe europene, sau prin vandalizarea resurselor naturale ale ṱӑrii, prin ṱepe, licitaṱii suspecte și înșelӑciuni. Acești ne-oameni și ne-patrioṱi petrec, cu sfidare, o viaṱӑ de huzur, cu vacanṱe indecente prin ṱӑri exotice și rânjesc mulțumiți, fiindcă pun pe umerii românilor cinstiṱi greutatea datoriilor, acumulate în ultimii 30 de ani, prin jaful și hoṱia generalizatӑ de care a avut parte România – cea mai bogatӑ ṱarӑ din Europa (în termeni de resurse naturale și umane de-o excelenṱӑ recunoscutӑ mondial)!

Disperarea fiecărei familii, când privește fundul sacului gol înainte de sfârșit de lunӑ, nu o simt îmbuibații de privilegii și putere, care-și înșală alegătorii, îndobitociți cu pomeni electorale, care continuӑ sӑ fure fӑrӑ frica judecӑṱii de apoi, deși au indecenṱa sӑ-și facӑ cruce… de formӑ precum Putin, Iliescu etc. Ne dor declarațiile nesimțite ale celor care laudă sărăcimea și prostimea ca fiind un blestem pe capul națiunii române! Rușine acestor impostori hrӑniṱi cu șpagӑ dar și ṱie, domnule președinte. Chiar dacӑ-ṱi vei gӑsi o oarecare scuzӑ în smerenia falșilor protopopi cu epoleṱi (sus-numiṱi prin mӑrinimia-ṱi), nu-i cu putinṱӑ sӑ-ṱi lași condusӑ gândirea și dictatӑ decizia de lӑcomia lingӑilor, hoṱilor, plagiatorilor și parșivilor din jurul curṱii tale supreme! Iatӑ strigӑtul de disperare al unui român curat, cinstit, patriot!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.