În 29 mai, regretatul profesor Valentin Vișinescu ar fi împlinit 90 de ani.

După trecerea sa la cele veșnice, în 17 iunie 2019, cunoscându-i, destul de bine, activitatea didactică și social – culturală, am apelat la mai multe personalități turdene și nu numai, pentru a așterne, pe hârtie, gândurile și amintirile domniilor lor, legate de recentul dispărut, toate materialele urmând a fi cuprinse între coperțile unei cărți. Cartea o doream a fi un modest omagiu adus celui care a ars, cu o puternică flacără, până în ultima sa zi de viață, pe altarul românismului și în slujba orașului care l-a adoptat, Turda, și a turdenilor, care l-au iubit și l-au prețuit.

Ideea a fost îmbrățișată, de la început, de către întâiul gospodar al comunei Viișoara, primarul Ioan Roman, prieten, susținător și colaborator al profesorului Valentin Vișinescu. Nu numai că este unul dintre autorii cărții, alături de mulți alții, dar a și suportat cheltuielile de editare a volumului. Tot domnia sa a dorit să organizeze și lansarea cărții, care ar fi urmat să aibă loc în vara anului 2020. Însă, restricțiile impuse din cauza covidului au împiedicat organizarea acestui eveniment. Poate lansarea va avea loc după ridicarea restricțiilor, atunci când se va putea organiza o manifestare demnă de importanța personalității profesorului Valentin Vișinescu, așa cum își dorește primarul Ioan Roman …

Până la întâlnirea cu cartea, ofer cititorilor revistei „Ecouri” câte o frântură din gândurile celor care, cunoscându-l, au contribuit la realizarea acestui volum omagiu:

Împărtășind ideile marilor filozofi ai umanității, potrivit cărora la naștere intelectul uman este o „tabula rasa”, prietenul meu, Profesorul Valentin Vișinescu, a fost mereu conștient de faptul că „datoria vieții noastre este aceea de a scrie pe această tablă, lăsând astfel urme după care noile generații să se ghideze”, ele fiind garanția existenței României în viitor. (Ioan Roman, primar, comuna Viișoara, județul Cluj)

Orașul nostru îi datorează mult. (Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda)

Până la ultima suflare / A răspândit în jur lumină / Și-a ars precum o lumânare / Lumina-n juru-i s-o-ntrețină.  (Eugen Albu – epigramist, Cluj-Napoca)

Se cuvine laudă și recunoștință memoriei acestui profesor de istorie, acestui mare patriot.(Jeny Aldulescu)

Până la pensionare, în 1991, și-a consumat energia în folosul elevilor, pentru pregătirea lor cât mai aprofundată și cu un larg orizont de gândire în interpretarea fenomenelor istorice, dar în anii următori, fiind mereu foarte activ, s-a preocupat și mai intens de cercetarea istoriei locale a Turzii și a comunelor din jur și în acest fel a adus în atenția contemporanilor figurile luminoase ale unor oameni de seamă; personalități culturale, preoți patrioți, eroi pe câmpurile de luptă pentru întregirea țării, profesori sau învățători renumiți. (Ioan Bembea – profesor, Turda)

Pot afirma cu îndreptățire că Valentin Vișinescu este cel mai prolific cercetător și autor dintre personalitățile turdene contemporane. (Mircea Ioan Casimcea – scriitor, Turda)

Profesorul V. Vișinescu este și va rămâne una din personalitățile proeminente  ale Turzii… va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca o persoană cu alese calități umane, o figură luminoasă. (Maria Dragoste – învățător)

Domnia sa m-a învățat ce înseamnă respectul pentru trecut și pentru valorile sale. (dr. Călin Felezeu – istoric, profesor universitar)

Scrierile sale care pot fi asemuite cu cele ale cronicarilor, prin multitudinea temelor abordate și informațiilor oferite, fac din Valentin Vișinescu un veritabil enciclopedist al localității noastre. (Horațiu – Dorin Groza – muzeograf, Turda)

În memoria mea a rămas un dascăl exemplar, cu alese însușiri umane și pedagogice. Sobru, exigent cu el însuși și cu elevii săi, reușea, totuși, să și-i apropie cu mult tact, înțelegere și dragoste, găsind cele mai potrivite căi către mintea și sufletul lor, ca să făurească adevărate caractere. (Maria Gavrilescu – Rousselot, profesor, Turda)

A fost activ până la 88 de ani, iar scrisul a fost una din marile bucurii ale vieții sale. A scris până la sfârșitul vieții  exact așa cum a mărturisit în una din cărțile sale: „Scriu mereu, mâna şi mintea mă ajută. Până când? Până s-o termina puterea de a reda experienţa mea de viaţă şi mâna nu o să mă mai asculte. Și de-o fi să plec în neant, vreau să spun testamentar că n-am să părăsesc națiunea română.  Cred în renașterea ei! (Nicolina Halgaș – profesor, Turda)

Altoit în pământul Turzii, profesorul Valentin Vișinescu, de obârșie ialomițean, s-a îndrăgostit într-atât de locurile în care i-a fost dat să trăiască cea mai mare parte a vieții sale, încât a devenit cel mai prolific cronicar ale cărui scrieri se constituie în mărturii despre istoria și oamenii Turzii, dar și a localităților megieșe cu cel mai mare oraș de pe Arieș. (Emil Hălăștuan – redactor-șef revista culturală Ecouri))

… Valentin Vișinescu. Profesor cu „P” mare întrucât, toți cei care l-au cunoscut, inclusiv cei care nu iubeau istoria și învățătura, în general, simțeau că face parte din acea categorie rarefiată de dascăli, din sferele foarte înalte ale pedagogiei, care știa să îți insufle o adevărată pasiune pentru istorie. (Ionel Ignat, jurnalist, Turda)

Valentin Vișinescu a fost un om de profundă credință și un mare patriot. Un dascăl și un scriitor de mare valoare care a reușit, prin operele și lucrările sale, să rămână pentru totdeauna în amintirile și sufletele turdenilor. (Mircea Irimie – politician, Turda)

Avea, în permanenţă, o faţă luminoasă şi bună … Am remarcat de le bun început că părintescu-i zâmbet al Domnului Profesor Vişinescu era întipărit veşnic pe faţă din experienţa îndelungată de dascăl, ce altă faţă poţi să-ţi formezi în timp când permanent te afli înaintea miracolelor numite copii… (Vasile Lechințan, cercetător istoric, Cluj-Napoca)

D-l Profesor Valentin Vişinescu a fost unul dintre cei care, ca eroii de poveste,  părăsind împărăţia tatălui său, din Sud, şi-a cucerit prin faptele vieţii sale un loc de frunte în istoria oraşului transilvan. (Gabriela Leoveanu, scriitoare, Turda)

Domnul profesor Valentin Vişinescu a fost un reper în cercetarea istorică a oraşului Turda. Considerăm că domnia sa a fost cronicarul urbei de Arieş. A avut o pasiune mistuitoare pentru ceea ce s-a petrecut în trecut, fapte pe care s-a străduit să le pună în lumină şi să le prezinte contemporanilor. S-a aplecat mai ales asupra istoriei moderne şi contemporane, dar are şi referinţe la epoci mai vechi, precum perioada antică şi medievală. Opera domnului profesor Valentin Vişinescu cuprinde numeroase titluri şi nu poate fi ignorată de nici un cercetător serios al istoriei oraşului Turda. De altfel, dânsul este mereu citat de o întreagă pleiadă de istorici mai tineri, atât turdeni, cât şi clujeni. (Mihai Răzvan Neagu – profesor, doctor în istorie, Turda)

Prin trecerea lui Valentin Vișinescu în lumea viselor, Turda a pierdut un om de mare valoare, un adevărat „Cetățean de Onoare” a cărui lipsă o vom simții cu toții. (Ioan Onacă, profesor, Turda)

Puțini sunt intelectualii turdeni care au primit laude neinteresate, în timpul vieții, pentru demersul lor public. În memoria recentă a orașului de pe Arieș – un important centru nodal de absorbție și difuzare a unor interesante idei și dezbateri culturale venite dinspre munte și de la câmpie – sunt și mai puțini cei care se bucură  pe merit de o recunoaștere deplină.  În rândurile restrânse ale acestei elite culturale figurează neîndoielnic Profesorul Valentin Vișinescu. (profesor dr. Ioan Opriș)

… a lăsat pentru posteritate roadele unei munci împlinite, fiind un formator de conștiințe în îndelungata sa carieră de profesor, aducând totodată și o contribuție majoră la cunoașterea trecutului istoric al zonei și orașului care l-a adoptat. Am convingerea că amintirea lui va dăinui permanent în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut și nu numai. (Gheorghe Petrov, arheolog)

Bucuria de a scoate la lumină cele ascunse în arhive, în biblioteci sau în memoria oamenilor nu l-a părăsit până în ultimă clipă. Aceasta a fost lucrarea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu și pe care a săvârșit-o cu toate puterile și cu toată râvna, nefiind niciodată prea obosit pentru a mai scrie un articol sau o recenzie la vreo carte apărută. (preot Grigore Marchiș – Catedrala Ortodoxă Română Turda)

Avea în mintea lui date şi citate din cărţi sau din alte publicații şi ziare, pe care le scotea tacticos din biblioteca personală sau de sub zeci şi sute de documente, care zăceau pe măsuţe într-o aparentă dezordine, care se dovedea a fi în fapt, o rânduială doar de el ştiută. (preot Radu Miclăuş)

Adeseori, în momente de pace sufletească, constat cu emoție generozitatea cu care Părintele Ceresc m-a binecuvântat cu daruri dintre cele mai frumoase. Un astfel de dar e atunci când Dumnezeu te fericește scoțându-ți în cale oameni  cu brațele, mai ales brațele sufletului,  încărcate cu multe valori pe care ți le dăruiesc cu generozitate. Pentru mine un astfel de om a fost profesorul Valentin Vișinescu, personalitate de primă mărime pe aceste plaiuri ale Turzii. (preot Traian Nica – Mihai Viteazu)

Peste toate răzbate ca un ecou chipul omului blând și bun, sociabil și amabil, „altruist, iubitor de om și de vieți”. De aceea îi aducem, prinosul recunoștinței și prețuirii noastre. (preot Dumitru Pop)

S-a aplecat cu reverență și acribie asupra documentelor existente scoțând la lumină filonul de aur. S-a luptat cu timpul și cu uitarea, cu vraful de note și însemnări ce îl aşteptau şi care îl provocau, parcă implorându-l să le dea o formă. A fost un luptător, un optimist, un bun colaborator. Știa să se lipească de tine, să te respecte, să te provoace ca să dai totul să nu fi nepăsător; un adevărat Părinte, dar și frate mai mare care avea oricând pregătit un cuvânt bun şi ziditor pentru fiecare dintre noi cei care l-am cunoscut. (preot Ioan Aurel Rău – Parohia Ortodoxă Turda Veche)

Fără îndoială, Valentin Vișinescu face parte din  pleiada acelor dascăli fără pereche ai comunităţii româneşti de altădată, veritabili luminători de conștiințe în vremuri tulburi și pline de asperități. Om de aleasă probitate morală, cu preocupări serioase de-a lungul întregii sale cariere didactice, disciplinat și exigent cu sine însuși, activist și prolific, a întruchipat figura neobositului căutător de vestigii istorice în filonul sacru al românismului. (preot Dorin Sas – Parohia Ortodoxă Română, Valdemoro, Spania)

Credem că mulți sunt cei care l-au iubit și îl iubesc în continuare, alimentându-și sufletele din bogăția spirituală și din tainele istoriei, pe care marele profesor le-a pus în lumină. Încercăm să îl păstrăm în amintirea noastră și să ne rugăm pentru sufletul lui bun, care ne-a lăsat o parte din bogăția lui ca să ne hrănim și noi, pentru a trăi în lumină și adevăr. (preot Vasile Știopei – Biserica Învierea Domnului, Parohia Ortodoxă Oprișani II, Turda)

Nu putem decât să ne simțim norocoși că un om de o asemenea valoare a lăsat o adevărată comoară informațională despre istoria noastră. Pentru că a fost un  sacrificiu, poate așa credem noi, dar pentru el a fost  vocația și sensul vieții sale. Pentru asta a venit, a cercetat, a scris și apoi a plecat. Și a plecat  obosit de atâtea căutări și drumuri. Nimeni nu l-a pus să depună atâta volum de muncă, totul a venit de la sine.  S-a înhămat la ceea ce  a considerat că este dator să facă. Îi mulțumim pentru ceea ce am aflat despre trecutul nostru, eroii noștri și îl considerăm și noi un erou. (Felicia Răcean, profesor, fost director al Casei de Cultură din Turda)

A fost un om al iubirii, care și-a iubit semenii, s-a dăruit lor simplu și curat. A trăit firescul iubirii prin verbul „a-ți păsa” și de aici crescând și revărsându-se spre lume, din preaplinul inimii lui a însuflețit viețile celor din jur. Profesorul și istoricul Valentin Vișinescu este unul dintre acei oameni care scrie istorie cu propria viață. Un om pe care nu putem să-l dăm uitării, ci, mai vârtos, avându-i exemplul, prin iubire să clădim și să dăruim la rândul nostru. (monahia Andreea, stareța Mănăstirii Mihai Vodă din Turda)

Valentin Vișinescu este una dintre cele mai fascinante figuri turdene, care ne-a traversat viața multora dintre noi. Pentru el risipa în atâtea preocupări era o vocație, sfântă de cele mai multe ori. De aceea s-a exersat cu atâta dăruire într-o multitudine de activități care, în ultimă instanță, înseamnă un adevărat martiriu. (Reghina Stoica, profesor, Turda)

Domnul profesor Valentin Vișinescu ne-a lăsat o moștenire bogată, de un patriotism desăvârșit, după o viață trăită în dragoste față de neamul românesc. (Petru Suciu)

A fost neobosit, un exemplu pentru toate generațiile. A fost un personaj „viu” în viața culturală turdeană, iar atunci când își propunea ceva, făcea tot posibilul ca să ducă la îndeplinire. Întotdeauna găsea o cale să ne întâlnim și găsea cu mult tact și bun simț portița ca să își asigure sprijinul pentru planurile sale. La finalul discuțiilor se putea citi bucuria pe chipul său. (Tudor Ștefănie, primar, Turda 2004-2016)

Am rămas visând, așteptând, de acolo de unde este, să zâmbească și să-mi trimită o invitație la un nou drum de informații și cercetări. (medic, dr. Nicușor Țigănilă, artist fotograf)

Turda pare mai tristă fără OMUL de o modestie şi un tact care-l caracterizau, şi nu de puţine ori, în anumite momente, văd omul puţin aplecat de spate, cu o pălărie de sub care privirea lui blândă şi iscoditoare, mereu cu simţul umorului la îndemână, mă iscodea despre preocupările mele artistice, de care nu era străin nici dânsul. Vocea lui era  blândă şi tolerantă, având îngăduinţă pentru tot ceea ce caracterizează natura umană. (Cornel Vana, pictor, Turda)

Profesorul, scriitorul, cercetătorul istoric, intelectualul turdean Valentin Vișinescu,  face parte dintre acei oameni activi interior, din credință  și dragoste, de o mare noblețe sufletească. Dl. Valentin Vișinescu face parte dintre acei oameni care au lăsat o urmă adâncă în cultura și spiritualitatea turdeană, și nu numai, cu adevărat bogat sufletește pentru că a dăruit. Pentru dânsul, cultura,  pasiunea de a se informa, de a scrie despre locuri, oameni și fapte, a reprezentat un mod de a fi, de a se afirma, de a supraviețui. (Ioan Dănuț Zăhan, profesor, președinte al asociației Rei Culturae Fautores)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.