Părintele Mitropolit Andrei se încadrează perfect tipologiei ierarhului implicat la nivelul comunităţii credincioşilor, întreaga sa activitate fiind caracterizată de dictonul ora et labora. El este un rugător în faţa tronului Celui Preaînalt pentru Biserica sa şi pentru credincioşi, dar şi un foarte harnic lucrător în via Domnului, de care se ocupă cu o foarte mare atenţie. Activitatea sa spirituală îmbracă o gamă largă de manifestări, mai ales în Biserică, dar şi în afara ei. Înaltpreasfinţia sa este un autentic liturghisitor şi un neîntrecut predicator, ştiind să vorbească şi să explice înţelesurile duhovniceşti ale Sfintei Scripturi de la vlădică până la opincă. În faţa altarului se simte în largul său, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor. În afara Bisericii, Mitropolitul Andrei desfăşoară o bogată activitate didactică, caritabilă şi edilitară. Neobosit în munca sa, Părintele Mitropolit găseşte mereu timp pentru a onora cu prezenţa sa diverse manifestări precum: lansări de carte, expoziţii de artă, concerte, aniversări şi comemorări a unor mari personalităţi laice şi bisericeşti, zile cu însemnătate naţională, manifestări militare etc. Cu greu se poate identifica în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului vreo parohie, oricât de îndepărtată şi retrasă ar fi, pe care mitropolitul Andrei să nu o fi vizitat, încurajându-i în credinţă pe parohieni, tineri, maturi şi bătrâni.  

Mitropolitul Andrei este originar din Ţara Codrului, străveche zonă românească din nordul ţării, fiind născut în 24 ianuarie 1949 la Oarţa de Sus (jud. Maramureş. A absolvit studiile medii la Grupul Şcolar ,,Gheorghe Pop de Băseşti” din Cehu Silvaniei, iar între 1967-1972 a studiat la Facultatea de Construcţii Căi Ferate din Bucureşti. Ulterior, se va îndrepta spre studiul ştiinţei sacre la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (1976-1978). În anul 1978 a fost hirotonit preot de către Arhiepiscopul Clujului Teofil Herineanu.

Începuturile activităţi sale pastorale sunt legate de oraşul Turda, unde a fost preot paroh la parohia Turda Fabrici între anii 1978-1985. Pe atunci tânărul preot Ioan Andreicuţ a ajuns păstor de suflete într-o parohie nu tocmai uşoară, în plină perioadă comunistă, dar prin rugăciune, muncă, vocaţie pastorală, implicare socială, dăruire şi iubire faţă de aproapele a reuşit să închege o frumoasă comunitate de credinţă. În acea perioadă, oraşul de pe Arieş, era un puternic centru industrial, unde se producea ciment, sticlărie, produse de ceramică, produse chimice etc. Dintr-o fostă casă, preotul Ioan Andreicuţ a făcut o Biserică, pe care a reuşit să o doteze cu cele de trebuinţă cultului liturgic. Şi atunci ca si acum, a fost foarte apropiat de oameni pe care i-a însoţit pe drumul vieţii de la naştere, botez, până la căsătorie şi trecerea la Domnul. Încă din acea perioadă, preotul Andreicuţ şi-a căştigat un binemeritat loc în memoria turdenilor. Cu siguranţă nici Înaltpreasfinţia Sa nu va uita niciodată anii de început de la Turda, unde s-a legat sufleteşte de atâţia oameni.

O dată cu alegerea sa ca ierarh la Alba Iulia (1990), fostul preot turdean a ales să meargă pe calea unei slujiri mai înalte, însă din punct de vedere spiritual a rămas aproape de credincioşii săi, care îl iubeau şi îl preţuiau.

În ședinta Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 18 martie 2011, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Andrei Andreicuţ a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, succedându-l pe marele ierarh-cărturar, Bartolomeu Anania. Instalarea sa în funcție a avut loc în data de 25 martie 2011 în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, ctitoria primului episcop clujean, Nicolae Ivan, în prezența unui sobor de ierarhi, avându-l în frunte pe Preafericirea Sa Patriarhul Daniel. Acesta a fost şi momentul unei reapropieri de oraşul Turda, care acum intra sub jurisdicţia sa, de data aceasta ca ierarh. Şi ca obiciei, cu mult tact, Mitropolitul Andrei nu a dezamăgit pe nimeni, purtând o grijă deosebită oraşului Turda şi salbei sale de biserici. Vizitele sale la Turda nu au inclus numai biserici, ci şi instituţii de învăţământ sau evenimente culturale. La 12 martie 2014, părintele mitropolit s-a aflat la Colegiul Tehnic Turda, în mijlocul elevilor şi cadrelor didactice. A oficiat Sfânta Liturghie în capela şcolii şi s-a adresat profesorilor şi elevilor. În acelaşi an, la 25 iulie, Mitropolitul Andrei a onorat cu prezenţa sa lansarea cărţii de poezii Scrijelit în suflet a poetului şi preotului turdean Călin Pop, care în prezent îi păstoreşte pe credincioşii din localitatea Visuia (jud. Bistriţa-Năsăud), evenimentul având loc la Biserica Între Români.

Era absolut firesc şi logic ca activitatea mitropolitului Andrei pentru Turda să fie răsplătită într-un mod, chiar şi simbolic, de către comunitatea locală. Astfel, la 15 noiembrie 2015, Primăria Municipiului Turda şi Consiliul Local, l-au declarat pe înaltul prelat cetăţean de onoare al Turzii, în cadrul unei ceremonii, care a avut  la Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din centrul oraşului, în prezenţa unui impresionant număr de credincioşi.

Înaltpreasfinţia Sa nu a ocolit nici bisericile situate în alte cartiere ale oraşului Turda, iar în 19 decembrie 2015 s-a aflat la la Biserica Învierea Domnului a Parohiei Turda Oprişani II, iar la 8 aprilie 2016 a vizitat Biserica Înălţarea Sfintei Cruci, care deserveşte parohiile Turda Capelă I şi II din cartierul Oprişani.

O nouă lansare de carte pe care Mitropolitul Andrei a onorat-o cu prezenţa sa la Turda a avut loc la 16 mai 2016 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda, fiind vorba de lucrarea Episcopi şi episcopii în estul Ungariei medievale. Tipologii episcopale în diecezele de Transilvania, Oradea şi Cenad în Evul Mediu, scrisă de autorul acestor rânduri. Participarea Înaltului ierarh la acest eveniment este şi o dovadă a sentimentelor sale ecumenice.

Biserica Între Români este cea mai veche biserică ortodoxă din zona centrală a Turzii, a cărei importanţă pentru Ortodoxia din Transilvania este una deosebită, deoarece acolo au fost aleşi episcopi Vasile Moga (1810) şi Andrei Şaguna (1847). Mitropolitul Andrei s-a aflat acolo în vizitaţie canonică la 3 august 2016.

O grijă deosebită a avut şi are părintele mitropolit faţă de fosta sa parohie Turda Fabrici, pe care a sprijinit-o în construirea unei noi şi frumoase biserici, adaptată nevoilor de cult ale credincioşilor. Noul lăcaş cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost sfinţit la 7 ianuarie 2017 de cel care şi-a început aici rodnica şi bogata activitate pastorală. Tot în acel an, la 1 august, a fost sfinţit şi clopotul acestei biserici.

O manifestare deosebită s-a consumat la Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în 10 august 2017, când a fost adusă spre închinare Icoana Maica Domnului cu Pruncul pictată la 1673 pentru biserica din localitatea Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud) de preotul Luca din Iclod, cel care a pictat şi Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula.

Unul dintre proiectele de suflet ale Mitropolitului Andrei este Mănăstirea Mihai Vodă din Turda ridicată la iniţiativa înaintaşului său, Mitropolitul Bartolomeu Anania în memoria marelui voievod român Mihai Viteazul cel care a unit, e drept că vremelenic, Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, cel care din ură şi invidie a fost ucis mişeleşte pe câmpia din jurul oraşului Turda. Copie a fostei Mănăstiri Mihai Vodă din Bucureşti, biserica mănăstirii de la Turda a fost sfinţită în Anul Centenar al Marii Uniri, la 19 august 2018, de un impresionant sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub conducerea Mitropolitului Andrei.

La 6 aprilie 2019, ierarhul s-a aflat din nou în parohia unde a slujit cu ani în urmă, de data aceasta la biserica veche, unde a oficiat Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Deşi începând cu anul 2020 omenirea şi România sunt în stare de pandemie cauzată de virusul SARS COV 2, dragostea Mitropolitului Andrei pentru Turda nu a cunoscut scăderi. Astfel, la 21 iunie 2020, Înaltpreasfinţia Sa a vizitat Biserica Parohiei Turda Veche, unde a oficiat Sfânta Liturghie, în curtea lăcaşului de cult, cu respectarea tuturor normelor sanitare impuse de starea de pandemie.

Vrednicul ierarh ştie să cinstească eroii neamului românesc, iar acest fapt este valabil şi la nivelul oraşului Turda. La 26 septembrie 2020, a pus piatra de temelie a noii biserici din cartierul Hărcana, dedicată cinstirii celor 18 români nevinovaţi, ucişi fără milă de trupele horthyste în 2 septembrie 1944.

La începutul acestui an, în 4 ianuarie 2021, Mitropolitul Andrei s-a aflat din nou la Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, unde l-a instalat oficial pe noul protopop al Protopopiatului Ortodox Turda, părintele Alexandru Rus şi l-a omagiat cu ocazia pensionării pe părintele Gheorghe Gotea.

Mitropolitul Andrei este omul care recunoaşte munca celui care trudeşte pentru biserică, pentru neamul românesc, precum şi în domeniul cultural. Cu riscul de a fi subiectiv, autorul acestor rânduri, îi mulţumeşte şi pe această cale părintelui mitropolit pentru decorarea sa cu cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Crucea Transilvană, în data 7 ianuarie 2019, în cadrul vizitei pastorale pe care a făcut-o la Parohia Turda Fabrici.

Mitropolitul Andrei a urmat şi urmează întocmai sfaturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a spus că: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Marcu 8; 34). Pe de altă parte, se observă că Mitropolitul Andrei este asemenea cu exemplul pozitiv din Pilda talanţilor, căruia Mântuitorul îi spune: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău (Matei 25; 21).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.