Între demersurile care au marcat centenarul României Mari, ce se cuvin menţionate, se numără şi o frumoasă antologie, realizată de către cercetătoarea Alexandra Ormenişan, de la Facultatea de Jurnalism a Universităţii clujene.

Acompaniată de prefața profesorului Ilie Rad (p. 5-18) şi de o amplă notă asupra ediţiei (p. 19-22), lucrarea conţine patruzeci şi opt de texte, constând din creaţii literare sau eseuri, în cadrul cărora, părintele scriitor vorbeşte despre evenimentul unirii şi subliniază anumite aspecte privitoare la acesta.

Om care a cunoscut greutăţile războiului şi refugiul şi i-a fost alături cu sufletul, fapta şi condeiul ţării sale, Ion Agârbiceanu este o voce reprezentativă a culturii autohtone şi un patriot adevărat. Subliniind acest aspect, profesorul Ilie Rad, cel căruia i se datorează cea mai recentă integrală a operei celui evocat, arată în preambulul antologiei că:

„Dintre toţi scriitorii români, care ar trebui omagiaţi pentru eforturile făcute în vederea realizării Marii Uniri, Ion Agârbiceanu merită cel mai mult această cinstire, din cel puţin două motive: Mai întâi, pentru riscurile asumate în timpul războiului. În august 1916, Ion Agârbiceanu salută cu entuziasm intrarea României în război, pentru eliberarea Transilvaniei din robia milenară. La Orlat, lângă Sibiu, unde era preot, întâmpină, în fruntea sătenilor, armata română eliberatoare, aceste zile de sărbătoare fiind evocate în unele scrieri literare ale sale (Darul lui Moş Miron, Din război etc.).” (p. 5).

Păstrând izul vremii, dar folosind totuşi metehnele academice îndătinate unui astfel de demers, după cum arată în nota introductivă (p. 19-20), Alexandra Ormenişan oferă apoi cititorului mărturii valoroase cu privire la modul în care, un preot român a trăit, alături de credincioşii săi, iar apoi în durerea exilului, frământările ce au dus la înfăptuirea idealului României Mari. Entuziasmul cu care realizează scriitorul anumite descrieri, amintind uneori de paşoptism, e o dovadă clară a trăirilor sincere pe care le-a nutrit în acele momente. Un pasaj din Sfâşiată, şi totuşi atât de întreagă, publicat în România în 1917, este ilustrativ deopotrivă pentru concepţia sa, cât şi pentru înţelgerea contextului general:

„Iar fiii tăi, o, Patrie, din toate unghiurile zării, niciodată nu s-au adunat atât de strâns în jurul tău!

Oriunde gem subt călcâiul duşmanului, pătrunde până la ei lumina nobilei şi eroicei tale lupte, din orice colţ al pământului românesc, sufletul lor zboară la tine, Patria mea! Amarnic se înşeală duşmanul! Ei cred că-s stăpâni de acum pe veci peste fraţii noştri de peste Carpaţi, că au supus supt genunchi şi au învins pe fraţii noştri de dincolo de Milcov. Dar ei, supt genunchi nu ţin decât trupuri neputincioase: sufletele toate sunt lângă tine, Patria mea, inima lor bate pentru tine, apărătorule al ţării! Fapta ta a umplut cu lumină şi căldură orice suflet românesc şi niciodată sufletul neamului n-a fost mai pătruns ca acum de acelaşi ideal.” (p. 50).

Dacă în timpul conflagrației, scriitorul a transpus în slove durerile neamului şi i-a încurajat pe cei care luptau pentru apărarea gliei strămoşeşti şi pentru Unire, manifestându-şi în mod clar şi nedisimulat bucuria atunci când aceştia au intrat în Transilvania, ulterior, după realizarea dezideratului, a monitorizat atent, folosindu-se de pana scriitoricească ca de un instrument util, modul în care noile provincii erau încorporate cultural, politic şi social în România şi a ţinut să evidenţieze elementele care ar fi putut contribui la şubrezirea entuziasmului popular. Toate aceste elemente se regăsesc în antologia Alexandrei Ormenişan.

De aceea, salutăm cu bucurie apariţia acestui text în an centenar şi sperăm că acesta va constitui doar unul dintre paşii ce vor acompania demersul de re-descoperire al scriitorului ardelean, ce trece parcă, în zilele noastre, printr-o undă de uitare.

Noi colaboratori la Ecouri: Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

Iuliu-Marius Morariu-în foto (devenit între timp ieromonahul Maxim), a absolvit facultățile de Teologie Ortodoxă (2014), respectiv de Istorie, din cadrul Universității clujene Babeș-Bolyai. În 2014, Maxim Morariu și-a susținut dizertația de masterat, ale cărui cursuri le-a urmat, de asemenea, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Trei ani mai târziu, în 2019, la școala doctorală de la aceeași facultate, Maxim Morariu a obținut calificativul Summa cum laudae pentru susținerea tezei de doctorat.

Maxim Morariu a absolvit, în paralel, Facultatea de Istorie şi masteratul în „Istoria Europei de Sud-Est” în cadrul UBB, dar și Institutul Ecumenic de la Bossey, afiliat Universității din Geneva (2017-2018). Din anul 2018, Maxim Morariu beneficiază de o bursă din partea Universității Pontificale „Sfântul Toma din Aquino – Angelicum” din Roma, unde urmează un program de masterat în sociologie politice și unul doctoral în științe sociale. Preotul dr. Maxim Morariu a mai studiat și la universitățile din Kosice, Graz, respectiv din Belgrad.
Ca scriitor, este autorul, editorul, traducătorul sau coordonatorul a peste 26 de volume, apărute la edituri din țară și din străinătate și a peste 400 de studii, articole sau recenzii, publicate în paginile unor periodice prestigioase din domeniul teologic sau cel istoric (15 articole ca autor unic, indexate în Web of Science, 40 Scopus).

Maxim Morariu colaborează, de asemenea, cu Radio Renașterea de la Cluj-Napoca, Radio Someș de la Bistrița şi Radio Trinitas de la București.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.