Persida RUGU

Secvenţe biografice

Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Diplomă de licență în Filosofie, specializarea: Psihopedagogie specială.

Secundar: Limba și Literatura Română.

Profesor psihopedagog, psiholog și logoped, gr. did. I, în învăţământul special.

Profesor de psihologie, psiholog-consilier şi psiholog-terapeut în învăţământul special și în învățământul de masă preuniversitar.

Predare practică logopedică în învățământul universitar.

Psiholog-raportor, în cadrul Centrului Pilot de Integrare a copiilor şi tinerilor cu C.E.S. în comunitate, program desfășurat sub egida UNESCO – UNICEF, 1992-2002.

Director al Casei Corpului Didactic (C.C.D.), Cluj, 1996 – 1999.

Studii post-universitare, documentări:

– Specializare în studiul „Modificabilităţii Structural-Cognitive” din „Programul de Îmbogățire Instrumentală Reuven Feuerstein (P.I.I.F.)”, București, 1994.

– Diplomă: „International workshop in structural cognitive modifiability”, București, 1994.

– „Diplome d’Université de Formateur” delivré par l’Université de la

Mediterranée, Université Aix-Marseille, Louvain-la-Neuve, Brugelette, 1994/1995.

– Attestation d’étude sur le thème: ”Étude générale des systèmes éducatifs” Bruxelles, Belgia, 1999.

– peste 90 de lucrări de cercetare în domeniul interdisciplinar socio-psiho-pedagogic, lucrări prezentate la simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale și lucrări publicate în volumele, caietele și programele acestora.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, din 29 iunie 1998.

Debut în periodice: poezie, în Revista Orizont nr. 16, din 22 aprilie 1983, Timișoara.

Debut editorial, individual: versuri, volumul Desculță în iubire, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990.

Colaborări la reviste literare (selectiv):

– în țară:

Orizont, Timișoara; Steaua, Cluj-Napoca; Tribuna, Cluj-Napoca; Echinox, Cluj-Napoca; România Literară, București; Luceafărul, București; Contemporanul, București; Familia, Oradea; Convorbiri literare, Iași; Poezia, Iași; Cronica, Iași; Ateneu, Bacău; Transilvania, Sibiu; Astra, Brașov; Poesis, Satu-Mare; Arca, Arad; Scrisul românesc, Craiova; Ramuri, Craiova; Baadul Literar, Bârlad; Aurora, Oradea; Vatra Veche, Târgu-Mureș; Plumb, Bacău; Nord Literar, Baia-Mare; Lamura, Craiova; Unu, Oradea; Caietele Columna, Târgu-Jiu; Viața, Iași; Amurg sentimental, București; Viața de pretutindeni, Arad; Excelsior, Cluj-Napoca; Cetatea Culturală, Cluj-Napoca; Renașterea, Cluj-Napoca; Oraşul, Cluj-Napoca; Renașterea bănățeană – Supliment literar, Timișoara; Făclia, Cluj-Napoca; Agora literară, Cluj-Napoca ș.a.

– în străinătate:

Saghtar, nr. 2/1991, La Valletta, Malta; L’arbre à Plumes, nr. 5/ 1994, Arbre, Belgia; La Scribande, nr. 5/ 1996, Wez, Belgia; Apirion, 2004, Tel-Aviv, Israel; Poesie & Art. Forum des Poetes, 7/ 2005, Haifa, Israel ş.a.

Volume publicate:

Desculță în iubire, versuri, Dacia, Cluj-Napoca, 1990; Faraonul albastru, versuri,  Cronica, Iași, 1993; Cartea cu arbori, versuri, Napoca-Star, Cluj, 2000; Luntrea de ghindă, versuri, Napoca-Star, Cluj, 2001; Scrisori din singurătate, versuri,  Etnograph, Cluj-Napoca, 2004; ediţia a II-a, Eurograph, Cluj-Napoca, 2005; Viaţa după Azelman, versuri, Risoprint, Cluj-Napoca, 2007; ediţia a II-a, 2008; ediţia a III-a, 2010; ediția a IV-a, 2015; Deşertul dintre două respiraţii, versuri,  Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011; Oglinzi alchimice, poeme, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015; Îngerul muntelui roșu, poeme, Limes, Cluj, 2017; Umbra fluturelui de abanos, versuri, Avalon, Cluj-Napoca (în curs de apariție, 2020).

Poemele au fost traduse și publicate, în volume și în periodice, în limbile: engleză, franceză, italiană, maghiară, ebraică, malteză ș.a.

Premii literare:

– Premiul I pentru Poezie, Festivalul Internațional de Creație literară, Timișoara, decembrie 2007.

– Premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului, Atelierul Național de Poezie „Serile de la Brădiceni” 2012, Târgu-Jiu, pentru volumul de poeme Deşertul dintre două respiraţii.

– Nominalizări la premiile Uniunii Scriitorilor Români, Filiala Cluj, în anii 2005 și 2008.

 

 

 

ARS POETICA 

Poezia este arcul de argint al unui

impetuos râu freatic

e un contur de aur

dintr-un cerc-descântec

străveziu

de neconfundat

 

o matcă a tuturor cuvintelor

oarbe

ce-ncearcă să pipăie

realitatea

cum ai încerca

să respiri în noiembrie

boarea

unor păduri de portocali în floare

ori vântul sărat

dintre geamandurile mării

și albastra lizieră-ndepărtată a visului

 

Poezia este o rană

prin care ochiul privește

în adâncurile

însângerate

ale adevărului

DOR DE EMINESCU

Pe vântul ars de somnul lunii

se-adună argila luminiș

de oarbe păsări și petunii

ce-alunecă din ascunziș

 

pe lacrima adânc-amară

a zborului dinspre nadir

se-ntoarce-n flăcări arsa vară

cu-aromele-i de nard și mir

 

și iată cum în prag de lume

se iscă un ținut sonor

ce n-are granițe, cutume

ci se numește simplu – dor

CASA DIN SUFLET

O după-amiază de liane sângerii

vântul adulmecă ora

cu inima arsă mă întorc fără să fi plecat

nicicând

 

tăcerea ta

e matricea universului

 

în pereții de carne ai casei

arde amintirea

lumânare uitată la poarta cimitirului

 

PRIMĂVARĂ CU PLOI ȘI PĂSĂRI

Pe flacăra lunii pe lacrima serii

așterne vântul arbori de cânt

viu este lemnul fragezi sunt merii

cum fragedă-i rana pe margini de gând

 

ghioc de lumină se-anină de lume

prin taina chemării se-aude un zbor

ce arde tăcerea din miezul de nume

al ploii ascunse în ghimpii din nor

MIHAIL

Arhanghel pictat pe zidul cel vechi

mișcând roata lumii cu aripi lunare

seismic profil de arbore-n floare

prin sevă își cerne al orei priveghi

 

și caută din sine spre cei dimprejur

să iște lumină în fiece fire

să-nalțe un clopot din albă zidire –

pădure înaltă cu foșnetul pur

SCRISOARE CĂTRE FRATELE MEU

Curge ziua de azi spre

hotarul de ieri

lumina se-ntoarce spre mâine

cum să pășesc între cele două

emisfere de timp

sufletul e puntea suspinelor

 

la margini de pod

aștept învierea

ARIPA JERTFEI

E arderea luminii sacre

în noi în voi în univers

și curge ruga dinspre lacre

și totul se transformă-n vers

 

e inima dospită pâine

scăldată-n lacrimi de azur

și azi și ieri și iarăși mâine

vor înflori bujori pe mur

 

și o tăcere fără nume

va inunda solstițiul clar

și nicio jertfă dinspre lume

nu va fi arsă în zadar

OBÂRȘIE

Aici vreau

să rămân

– aici –

loc sfânt

pe pământ

 

Cu lumina

iubirii

pe buze

îngenunchez

în vânt

ZODIE

poetului Lucian Blaga

Lucește cântecul curcubeu peste arborii tunetului

Vino, lumină neînserată

apă neîncepută

veniți, păsări ale libertății

îndoliate făpturi priveghind beznele

precum privighetoarea de aur

sau bufnița cea tăcută

 

veniți, lacrimi ale adâncului

învăluind lucarnele privirii

desfoliați ecoul apuselor verbe

alunecând peste veacul abia început –

cuvintele ard în luminișul lunii

din sângele nostru

Tu ești aici

 

în umbra de ieri

înmiresmându-ne ființa de parcă nicicând

nu te-ai fi retras în tăcerea de lebădă

sau în petale de nuferi

neauzite sonuri de strigăt mut

între pereți de clepsidră

și amfore de vânt

 

Rămâi de-a pururi în dreapta

aripei noastre de smalț și flacără –

închinându-ne Cuvântului și ție

înfrunzim veșnicia

castelul de aburinde ploi

și crucea neamului nostru

Amin

AȘTEPTARE

 pictorului și scenografului Mihail Nemeș,

cu eternă prețuire și admirație

O cruce înaltă străjuiește ziua

din nori se iscă poarta unui castel

sau a unei mănăstiri

oglinzile colinelor verzi

coboară ape în văzduh

 

o biserică din ierburi

se odihnește pe aripa zării

lucarne ascunse filtrează lumina

seismul inimii gravează rama acestui

tablou

PERSPECTIVĂ

Copilul se joacă

lumina îmblânzește zimții lucrurilor

ploi tresar printre arbori

picături molcome frăgezind frunzele uscate

ale timpului

 

copilul cheamă curcubeul

puntea pe care alunecă visele

aripa unui porumbel

aducând ramuri de măslin

 

copilul tace

așteaptă

dincolo de orizont

unirea lumilor într-o singură inimă

 

în zori

printre nisipuri mișcătoare

copilul așeza-va pietrele

noului drum

ÎNTOARCERE ÎN TIMP

Ar vrea lumina prinsă-n chingă

să frângă-argintul dinspre vis

când muntele cu piscul nins

încearcă în văzduh să-nfigă

lucarne-n lacrima de-abis

 

și-ascunse căi vin peste lume

când soarele e discul pur

cum florile se-ating de mur

sub zarea fără ani și nume

și sacrul cântă împrejur

 

pe apa veșnic trează-n unde

lumini se caută dinspre mal

în fiecare ceas și val

prin timp căzute în niciunde

statui în suflete de-opal

UNDE ESTE ÎNGERUL DIN OM

Dar unde este îngerul din om

când toate se așează peste voie

și lacrima ca fructul dintr-un pom

se coace cu miresme de aloe

 

dar unde este îngerul din om

când somnul și-l atinge de o rană

și-nsingurat ca vântul printr-un dom

pustiu

se stinge-ncătușat lângă o vamă

 

dar unde este îngerul din om

când flacăra se cerne peste seară

și litere pierdute dintr-un tom

se deslușesc cu greu sub fum de ceară

 

dar unde este îngerul din om

KIE EN LA HOM’ ESTAS L’ANĜEL’
(UNDE ESTE ÎNGERUL DIN OM)

Sed kie en la hom’ estas l’anĝel’
kiam ĉio jam superas nian volon
kaj larmo kiel frukto en la arb’
maturiĝas kun odoroj de aloo

Sed kie en la hom’ estas l’anĝel’
dum dormo kiam vundon li atingas
soleca kiel vento en dezerta tur’
fandiĝas li ĉe pord’ enkatenita

Sed kie en la hom’ estas l’anĝel’
vespere kiam flamo diseriĝas
literoj el la libro jam perdiĝas
en fumo de kandelo forviŝiĝas

Sed kie en la hom’ estas l’anĝel’

Traducere în limba esperanto: Luiza CAROL

SOMN VIU

Umbra mea umbra câmpiei

umbrele ploilor

seminţe

în cercuri crescând prin

ochiuri de ape

 

umbra mea –  descântecul plopilor

umbra câmpiei – foşnetul snopilor

SLEEP ALIVE (SOMN VIU)

My shadow
shadow of  plain
shadows of rain
seeds
in circles increasing
trough the meshes of water

my shadow – incantation  a  poplar trees
shadow of plain – rustling of the sheaves

Traducere în limba engleză: Ion P. IACOB

ACROBATICĂ

Singurătatea calcă ușor pe sfoara-ntinsă

printre trunchiuri netede

acoperite cu flăcări licheni și frunze uscate

 

Singurătatea calcă cu grijă pe sfoara-ntinsă

între pământ și ape

printre zăpezi mortar docuri și

turle

 

Singurătatea calcă lin pe sfoara-ntinsă

prin aurul solstițiilor

între scaieți de-amurg

și zincul mat din gaterul lunii

 

sub tufe de pir și-n umbra ancearului

 

singurătatea

are urechile înflorind la ecoul

glasului tău

AKROBATIKA

Is-solitudni tirfes sewwa fuq din il-firxa

ta’ zkuk hoxnin mitluqa

mghottija bi hgejjeg u weraq mejjet

 

Is-solitudni tirfes bil-hegga fuq il-qiegha

bejn ilmijiet u artijiet

f’din il-medda ta’ silg niezel u lilhinn

kampnari

 

Is-solitudni tirfes sewwa fuq din il-firxa

fis-siegha mdiehba ta’ l-itwal jum

tax-xitwa

qalb il-hemda ta’ nzul ix-xemx

u l-hoss taz-zingu tas-sega

ta’ dan il-qamar

 

taht iz-znuber id-dell tal-fungi velenuzi

 

is-solitudni

ghandha widnejn li jaslu

sad-diwi ta’ lehnek

 

Traducere în limba malteză: Oliver FRIGGIERI

 

ACROBATICA

La solitudine calpesta piano sul filo teso

fra lisci tronchi

ricoperti di fiamme licheni e foglie morte

 

La solitudine calpesta premurosamente sul filo teso

fra terre ed acque

fra nevi calcina bacini di carenaggio e

campanili

 

La solitudine calpesta piano sul filo teso

nell’oro dei solstizi

fra i cardi del tramonto

e lo zinco della sega meccanica

della Luna

 

Sotto cespugli di pini l’ombra dei funghi velenosi

 

La solitudine ha

orecchie che finiscono nell’eco

della tua voce

 

Traducere în limba italiană: Ștefan DAMIAN

 

 

POEM AGREST

fratelui meu, Petre

Salcâmii albi de flori ce fumegară

culoarea beznei o-nstelau pe mâini

în limpezimea zborului de seară

și păsări

se iveau lângă fântâni

 

albastru murmur abur între frunze

pământul cald sub mentă și trifoi

adast cu nălucirea umbrelor

în ora

când taina înserării curge-n ploi

 

Salcâmii albi mai înfloresc pe dunga

de lună arsă și brumatec drum

și tot mai verde-amară le e umbra

ce-o lasă-n suflet

sub al apei fum

RELIEF INTERIOR

Aerul foșnește pe-nrouratele

străzi ale Cetății

 

Vârtej

de tuberoze pe nisipul reavăn

printre ziduri acoperite cu mușchi

arbori în formă de frize

trepte de coral

prin care se cerne lumina

ca printr-un leagăn

de trestii

 

Alunec sub mătăsoase tăceri

în care

lucrurile noi și nemăsurate

le recunoști adânc

prin forța memoriei

din cealaltă

emisferă

de somn

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.