Între aparițiile editoriale din acest an, atrage atenția cartea scrisă de către Mihai Cistelican (în foto, împreună cu Ion Brad), prin care autorul inventariază publicistica lui Ion Brad, ziarist, prozator, poet, istoric literar și diplomat, care și-a început cariera în anii 1950-60, din secolul trecut. Publicat de editura clujeană Casa Cărții de Știință, volumul are la bază teza de doctorat în științe ale comunicării, susținută de Mihai Cistelican în anul 2020, sub coordonarea profesorului universitar dr. Ilie Rad, la Școala doctorală a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Departamentul de Jurnalism), din cadrul universității clujene Babeș-Bolyai. Despre rolul profesorului Ilie Rad în elaborarea lucrării ”Publicistica lui Ion Brad” autorul scrie în ”Argumentul” ce precedă prima parte a lucrării: ”Gândul meu se îndreaptă în primul rând către profesorul Ilie Rad, al cărui sprijin l-am primit neobosit pe toată perioada elaborării acestei lucrări”. (Mihai Cistelican)

Redactor la publicația online STIRIPESURSE.RO, Mihai Cistelican a absolvit, în anul 2014, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Încă din vremea studenției, Mihai Cistelican a debutat în presă la cotidianul Ziua de Cluj. Între 2014 și 2016, după absolvirea cursurilor Departamentului de Jurnalism din cadrul FSPAC, Mihai Cistelican a lucrat ca și reporter la Monitorul de Cluj, iar din 2018 a început colaborarea cu publicația online STIRIPESURSE.RO.  Mihai Cistelican a mai publicat articole în reviste culturale, precum Tribuna, Vatra Veche și Studio Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides.  Sfera preocupărilor din domeniul jurnalistic ale lui Mihai Cistelican include și colaborări cu televiziuni locale: Realitatea TV-Cluj, respectiv TVR Cluj.

Editată în 426 de pagini, lucrarea ”Publicistica lui Ion Brad” are o structură alcătuită din 12 capitole, cărora li se adaugă alte patru. Plasate în finalul cărții, ultimele patru părți conțin inventarul referințelor critice, bibliografia, un capitol de anexe și ilustrații, precum și indicele de nume, obligatoriu pentru o lucrare științifică ce se respectă.

După primele trei capitole ale cărții, Portret de scriitor, Debutul jurnalistic la Lupta Ardealului (n.r: al lui Ion Brad), și Colaborarea la alte publicații (Almanahul literar, ulterior Steaua, Cravata roșie, Luceafărul, Scânteia tineretului, Gazeta literară) autorul, Mihai Cistelican, oferă un ”portret” al publicistului și scriitorului plurivalent Ion Brad, creionat în documentele din arhivele Partidului Muncitoresc, respectiv a celui Comunist Român (PMR, PCR) și în buletinele informative ale Securității. ”Membrii CC al PCR nu puteau avea dosare de urmărire informativă al Securitate, dar referințe despre Ion Brad există în dosarele altor personalități” (Ilie Rad, Prefață la volumul Publicistica lui Iona Brad). Din această observație rezultă minuțiozitatea cercetării făcute de Mihai Cistelican pentru realizarea unui capitol ”extrem de interesant în contextul reliefării vieții și activității scriitorului” (n.r: Ion Brad) după cum apreciază Ilie Rad.

În partea a V-a a lucrării, Mihai Cistelican analizează activitatea publicistică desfășurată de Ion Brad după 1989, perioadă în debutul căreia publicistul, scriitorul și diplomatul transilvănean, născut în satul Pănade, din apropierea Blajului, a intrat într-un con de umbră, eclipsat din cauza condiției sale de fost nomenclaturist: deputat în Marea Adunare Națională, din 1965 până în 1974; membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român (1965-1978); vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1968-1973), ambasador al României la Atena (1973-1982); membru plin al CC al PCR (1978-1989) și director în Ministerul de Externe (1982-1984).

Cu toate că Mihai Cistelican și-a asumat o sarcină oarecum ingrată, când  s-a decis să scrie despre un ziarist și scriitor nomenclaturist, autorul volumului ”Publicistica lui Ion Brad” a încercat să dea dovadă de obiectivitate. De altfel, Ilie Rad apreciază că Cistelican s-a achitat cu brio de această misiune spinoasă: ”Mihai Cistelican nu a căzut în extrema unei critici dure asupra activității publicistice a poetului (n.r: Ion Brad), din anii obsedantului deceniu (1950-1960), pentru că de fiecare dată a încercat să contextualizeze mesajul unui articol, să vadă în ce măsură era el în consonanță cu imperativele politice ale zilei, să arate că și alți scriitori au procedat la fel. În aceeași măsură, autorul (n.r: Mihai Cistelican), a evitat și prezentarea hagiografică a subiectului, efortul său fiind mereu unul de obiectivitate, imparțialitate, etc” (Ilie Rad – Prefață la volumul Publicistica lui  Ion Brad, de Mihai Cistelican, Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2021).

În capitolele VI-XI, Mihai Cistelican ”a disecat” alte coordonate definitorii pentru publicistica lui Ion Brad, precum articolele despre Grecia, vocația epistolară a lui Ion Brad, ilustrată prin Monologurile paralele (Ion Brad-Monica Anton 1999); Dialogul epistolar dintre Mircea Zaciu și Ion Brad, o evocare a lui Ion Brad despre Ion Agârbiceanu. Sfânt părinte al literaturii române precum și de o incursiune Printre mii de scrisori  (2009, 2010). În demersurile sale întreprinse pentru raportarea lucrării ”Publicistica lui Ion Brad” la un sistem de referință definit prin coordonate precum obiectivitatea, Mihai Cistelican oferă cititorului un portret al ziaristului și scriitorului analizat, rezultat din interviurile acordate de Ion Brad lui Alexandru Dumitriu, sau profesorului Ilie Rad: Convorbiri cu Ion Brad ”din primăvară până-n toamnă” (aprilie-octombrie 2013) și Dialogurile epistolare Ion Brad- Ilie Rad (2014).

În cel de-al IX-lea capitol al cărții, Mihai Cistelican prezintă preocupările manifestate de către Ioan Brad pentru istoria națională sau cea a literaturii române. Autorul lucrării Publicistica lui Ioan Brad justifică titlul primei a capitolului, Ambasador (și) al Blajului, prin preocupările lui Ion Brad pentru istoria locurilor natale, concretizate în lucrările Catolicism și ortodoxie românească (1997), Blajul nostru cel de toate zilele (2004) și Printre oamenii Blajului (2006). ”Ion Brad a devenit un posibil istoric literar nu neapărat pentru că a stat și a studiat bibliotecile, ci prin faptul că a trăit și a făcut parte din istorie, prin funcțiile pe care le-a avut și prin numeroasele volume scrise” a conchis Mihai Cistelican, în partea a doua (Descoperirea istoriei literare) a capitulului IX din Publicistica lui Ion Brad în preambulul prezentării celor două volume  ale cărții Întoarceri la arhivele personale (Ion Brad – 2018).

În Ultimul capitol  cum și-a intitulat cea de-a zecea  parte a lucrării Publicistica lui Ion Brad, autorul, Mihai Cistelican, trece în revistă cărțile semnate de subiectul tezei sale de doctorat: Cărțile prietenilor mei (2014); Alte cărți ale prietenilor mei (volumele I și II, 2016), Oameni și cărți (volumele I și II, 2017); Lecturi particulare (volumele I și II, 2018) și Alte lecturi particulare (2019).

Pentru realizarea lucrării ”Publicistica lui Ion Brad” autorul, Mihai Cistelican, a cercetat documente aflate la Biblioteca Central Universitară Lucian Blaga, Biblioteca Județeană Octavian Goga, ambele instituții din Cluj-Napoca, la filialele clujene ale Bibliotecii Academiei Române, Arhivelor Naționale, Consiliului Național pentru Studierea Dosarelor Securității și la filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor Români. Mihai Cistelican a apelat și la alte surse de informații despre Ion Brad și despre activitatea publicistică a acestuia, precum revistele Studia Ephemerides, Tribuna, Vatra veche sau Acasă.

Lucrarea realizată de Mihai Cistelican abordează ”pentru prima dată, în mod integral, activitatea publicistică a lui Ion Brad, întinsă pe o perioadă de circa 70 de ani” a enunțat Ilie Rad, în prefața cărții, unul din atributele ce conferă volumului ”Publicistica lui Ion Brad” caracteristicile unei lucrări de excepție.

Pentru realizarea lucrării, Mihai Cistelican a cercetat volumele nonficțiune scrise de Ion Brad, cărți dedicate publicisticii sale. ”Nu am analizat poezia sau proza lui Ion Brad, ci strict publicistica sa” a precizat Mihai Cistelican, în Argumentul ce cuprinde explicațiile autorului cu privire la subiectul lucrării ”Publicistica lui Ion Brad” și la modul de alcătuire al acesteia.

Aspecte din viața și opera lui Ion Brad au fost ”disecate” în alte trei teze de doctorat: Ion Brad – prozator și memorialist, de Angela Groza (conducător științific, prof. univ. dr. Ion Buzași, Universitatea ”1 Decembrie 1918, Alba Iulia); Nume proprii din proza și din dramaturgia lui Ion Brad, de Adriana Vârtopeanu (cond. șt. prof. univ. dr. Vasile Frățilă, Universitatea de Vest, Timișoara) și Valori stilistice și expresive în opera literară a lui Ion Brad, de Carmen Vatamanu (cond. șt. prof. univ. dr. Victor V. Grecu, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu). Ultima teză a fost publicată, sub titlul Carmen Vatamanu – Rostirile esențiale. Valențe stilistice în opera lui ion Brad, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016.    

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.