Multe personalități care au trăit la Turda continuă să rămână printre turdeni prin fapte semnificative oferite semenilor, alte personalități se află în viață, dăruind fapte luminoase, cu îndemn către semeni să edifice Binele prin cuvinte și atitudini precise. Binele trebuie să se afle în toate acțiunile omenești, fiindcă la baza structurii Universului se află ideea de Bine, afirmă Platon, de aceea Binele devine realitatea spre care tind toate lucrurile, ne asigură Aristotel. Omul însuși se îndreaptă spre Bine prin voința lui de autoperfecționare și performanță.

Preotul turdean Dorin Sas, aflat acum la Valdemoro, lângă Madrd, este cunoscut îndeobște prin plăcute misiuni aduse Bisericii Ortodoxe Române, prin relevante acțiuni cultural – artistice, coordonate cu darul său creator, cât și în calitate de scriitor. De data aceasta se face remarcat ca editor de carte, ediție dedicată uneia dintre cele mai cunoscute personalități turdene, preotului Vasile Știopei. Tipărită în anul 2019, la reputata editură clujeană Casa Cărții de Știință, cartea beneficiază de condiții grafice deosebite. Pe prima copertă, din interiorul unui cerc luminos, simbol al curățeniei sufletești și al plăcutelor daruri oferite semenilor care au trebuință de ele, se profilează bustul preotului celebrat, cu pieptul luminat de înalta distincție numită Crucea Patriarhală, cu chipul iradiat de zâmbet limpede. Pe a patra copertă se profilează fațada Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Vârstnici „Acoperământul Maicii Domnului”, din cartierul Oprișani, Turda, despre care trecutul la Domnul Mitropolit Bartolomeu ne asigură că acest Cămin „poate sta cu demnitate alături de orice așezământ asemănător din țările occidentale”.

Cartea pe care cu deplină satisfacție spirituală o recomand cititorilor a fost tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care semnează întâiul text din această antologie, plăcut intitulat „Ctitor de biserici și de suflete” din care citez cu smerenie: ”Nu poate fi trecută cu vederea tenacitatea lui, atât când e vorba de activități edilitare sau de activități sociale, dar și de misiunea pastorală efectivă cu toți credincioșii și, în special, cu tinerii”.

Limpezi mărturisiri și cuvinte de prețuire scânteiază în elogiile elaborate în continuare de Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, episcopul Macarie Drăgoi, episcopul-vicar Vasile Someșanul, vicarul general Ioan Puțura, pr. Bogan Ivanov, consilier cultural, pr. prof. dr. Vasile Stanciu, pr. protopop de Turda, Daniel Crișan, pr. Gheorghe Gotea, pr. Dorin Sas, îngrijitorul acestei ediții, iar ing. Cristian Matei, primarul municipiului Turda, deschide lista autorilor turdeni. În această carte – eveniment pentru viața spirituală și culturală a Turzii există texte semnate de 76 de preoți și mireni, din care aproximativ două treimi sunt turdeni, unii stabiliți în alte localități din țară, dar și în străinătate.

Toate textele, împreună, se  constituie într-un emoționant laudatio adus preotului sexagenar Vasile Știopei, despre care autorii afirmă că este ”un preot misionar și filantrop, un filantrop neobosit, un vizionar înnăscut, un om al prezentului, un truditor entuziast, ctitor tenace, dublat de multă modestie și smerenie, exemplu edificator de comportament al preotului contemporan, „un preot aparte, care se zbate /…/ în demersurile sfinției sale de a ctitori și, mai ales, de a face să funcționeze unele din așezămintele sociale pe care le-a înființat, cu o perseverență ieșită din comun, darul Lui Dumnezeu făcut nouă, om al timpului său, pe deplin conștient de menirea Bisericii în societatea contemporană, miracolul mântuirii de sine” ș. a. Firește, citate emblematice s-ar mai putea extrage din carte, fiindcă printre turdenii mireni se află numele profesorilor universitari Alexandru Ozunu și Călin  Felezeu, ale scriitorilor Valentin Vișinescu, Ioan Bembea, M.I.Casimcea, ale multor intelectuali reprezentativi, cum de altfel  sunt prezente încă multe nume ale unor preoți de înaltă valoare.

Celebrarea preotului Vasile Știopei, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, prin editarea acestei cărți-eveniment, constituie un prilej adecvat pentru relevarea importantelor sale fapte, în calitate de preot, de harnic filantrop, de cetățean care își dăruiește viața lui Dumnezeu, semenilor și propriei familii. În carte sunt evidențiate și elogiate principalele lucrări care confirmă în primul rând vocația sa de preot generos: înnălțarea a trei biserici la Turda, a încă două biserici în satele Aiton și Iacobeni. Adaug acestor Case ale Domnului mănăstirile ”Schimbarea la Față” din Petreștii de Sus și „Mihai Vodă” de pe Câmpia Turzii, ambele strâns legate de sfârșitul tragic pe care l-au avut  doi mari bărbați din istoria noastră națională: Avram Iancu și, respectiv, Mihai Viteazul. Totodată părintele Vasile s-a implicat în viața socială a Cetății din care face parte, prin edificarea, la Turda, a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Vârstnici, a unei Grădinițe Sociale, cărora se adaugă Centrul de Recuperare pentru Adulți cu Handicap, Centrul „Sfânta Irina” pentru Copii cu Handicap ș.a. De asemenea s-a implicat în construirea unor case pentru cazuri de risc social, în satele Gătaia și Plăiești, la Turda-Băi, dar și în acordarea de burse tinerilor cu posibilități materiale reduse, crearea de locuri de muncă, asigurarea cu medicamente și aparatură medicală gratuite, sponsorizarea unor apariții editoriale și multe alte modalități de susținere.

Cartea beneficiază de o importantă Adenda, prețioasă prin documentele reproduse, între care menționez acordarea preotului Vasile Știopei a rangului de Iconom Stavrofor, de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, în anul 2000, cu semnătura arhiepiscopului Bartolomeu, a Crucii Patriarhale, de către Patriarhia Română, în anul 2003, cu semnătura Preafericitului Patriarh Teoctist, cât și acordarea aceleiași Înalte Distincții, în anul 2018, cu semnătura Preafericitului Patriarh Daniel, precum și Hotărârile Consiliilor Locale Turda și Aiton, prin care i se acordă titlului de Cetățean de Onoare.

În finalul cărții există trei poezii dedicate celui aniversat, în care vibrează admirația și recunoștința autorilor: „La ceas aniversar” de A.A.T., „Ctitor de suflete” de Călin Pop, „Aniversară” de Eugen Anca, acesta din urmă fiind membru al marii familii aflate la Căminul pentru Vârstnici din Oprișani.

Această lucrare, edificată pentru elogierea preotului Vasile Știopei, concretizată prin cartea inițiată și îngrijită de preotul Dorin Sas, se află așezată sub motto-ul: „Slujind lui Dumnezeu și oamenilor”. Cu adevărat, prețiosul meu concitadin, preotul Vasile Știopei, atestă prin admirabile fapte că este un vrednic Slujitor al Lui Dumnezeu și al semenilor săi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.