Printre personalităţile politice marcante ale Turzii secolului al XIX-lea, se numără Dr. Ioan Raţiu, remarcabil avocat și militant de seamă pentru drepturile naţionale ale românilor aflați în cadrul Imperiului Austr-Ungar. Președinte al Partidului Național al Românilor din Transilvania și Ungaria, Rațiu a condus delegația compusă din 300 de participanți ce a înaintat Împăratului Franz Josef la Viena pe data de 28 mai 1892 un Memoransdum, în care au fost cuprinse doleanțele românilor din Imperiu.

Nu vom insista asupra biografiei memorandistului, aceasta fiind bine pusă în evidență de publicațiile și studiile de specialitate apărute pe tot parcursul secolului trecut. În prezentul material ne-am propus să ne aplecăm asupra unui aspect mai puțin cunoscut și anume despre contribuția românilor, a instituțiilor statului și societăților private, dar și a unor contributori – personalități politice și oameni de cultură ai României Mari, care și-au adus aportul la ridicarea singurului monument din țară care îl reprezintă pe memoradist.

Pentru bogata activitate depusă în slujba neamului românesc s-ar fi cuvenit ca imediat după  moartea acestuia survenită pe data de 4 decembrie 1902, să-i fie ridicat un monument. Acest fapt nu a fost posibil în contextul politic existent, încercările din perioada dualistă soldându-se cu eșecuri. Inițiativa ridicării statuii lui Rațiu de la Turda s-a datorat în mare măsură atât descendenților familiei cât și oamenilor politici ai urbei sale natale, în special a celor din breasla avocaților.

Propunerea ridicării acestui monument a fost lansată de către decanul Baroului Turda din acea perioadă, dr. Valer Moldovan, la Congresul General al Uniunii Avocaţilor ținut la Timişoara în toamna anului 1926. Într-un discurs susținut pe data de 5 septembrie, Valer Moldovan susținea importanța realizării unei statui ce se dorea finalizată la centenarul nașterii memorandistului.

La patru ani de la lăudabila inițiativă, s-a reuşit finalizarea monumentului ridicat pentru a cinsti memoria celui care a fost președintele partidului românilor ardeleni. Greutățile întâmpinate, deloc puține, au fost prezentate în detaliu într-unul dintre numerele acestei reviste. Strângerea fondurilor necesare finalizării proiectului s-a dovedit deosebit de dificilă, această activitate suprapunându-se cu un eveniment care a avut consecințe, afectând cele mai multe dintre statele lumii: Marea Criză Economică (1929-1933). Prefigurarea acestei crize a fost probabil și motivul pentru care inițial a fost propus ridicarea unui bust și nu a unei statui. Chiar și în apelul lansat la Congresul General al Uniunii Avocaților de la Timişoara, se stipula ca sumele strânse din donații să fie trimise pe adresa Băncii Centrale, sucursala Turda unde exista un cont special deschis de către un comitet format din intelectualii de seamă ai orașului: Fondul unui bust lui Dr. Ioan Raţiu.

Abia la mijlocul anului 1928, când se apropia sărbătoarea centenarului Rațiu, documentele consultate vorbesc, despre ridicarea unei statui care să omagieze memoria marelui memorandist. Astfel, a fost eliminată varianta bustului prevăzută inițial la acest fapt contribuind în mare măsură și sumele consistente donate ulterior (până în anul 1930), pentru ridicarea monumentului.

Se pare că evenimentele care s-au derulat în anul 1928 au dovedit însă neputința strângerii unor sume de bani într-un termen fix stabilit, care să acopere atât cheltuielile prevăzute pentru monumentul în sine, cât și pentru serbările ce urmau să se desfășoare cu prilejul dezvelirii acestuia. Cu toate că propunerea realizării statuii a fost anunțată din timp, dezvelirea acesteia a rămas în suspans din diverse și numeroase motive, fiind amânată de trei ori. Evenimentul a fost programat inițial în anul centenarului nașterii lui Rațiu (august 1928), dar nu a avut loc din cauza insuficienței fondurilor. A fost reprogramat pentru perioada 5-8 octombrie 1929, dorindu-se integrarea dezvelirii statuii în contextul prezenței la Turda a Expoziției Agricole Industriale. Moartea Regentului Gheorghe Buzdugan a împiedicat sosirea delegațiilor oficiale, evenimentul fiind reprogramat.

Abia pe data de 9 iunie 1930 a avut loc la Turda ceremonia dezvelirii statuii Dr Ioan Rațiu, dată ce a coincis și cu revenirea regelui Carol al II-lea în țară, o parte a oficilităților invitate neputând fi prezente la serbările organizate de oficialitățile orașului. Totuși au fost prezente personalități precum: episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla Iuliu Hossu, preotul și scriitorul Ion Agârbiceanu, savantul Emil Racoviță, diplomatul V.V. Tilea, memorandistul Theodor Mihaly, senatorul Valer Moldovan etc.

Costul proiectului a necesitat suma de 506.847 lei, dintre care 155.806 lei a fost contribuția turdenilor și a celor din proximitatea Turzii. Serbările organizate cu prilejul dezvelirii statuii au ridicat costurile finale la suma de 737.669 lei. În această acțiune de strângere de fonduri au fost implicate numeroase persoane, instituții și societăți, pe care le prezentăm în tabelele de mai jos.


  1. BAROURI ȘI UNIUNI DE AVOCAȚI

 

NR. CRT. INSTITUȚIE ORAȘ/JUDEȚ/REGIUNE SUMA (LEI)
1 Barou Arad 1.920
2 Barou Bacău 1.000
3 Barou Brașov 2.000
4 Barou Caliacra (azi în Bulgaria) 1.000
5 Barou Cluj 10.000
6 Barou Covurlui 1.000
7 Barou Craiova 5.000
8 Barou Dej 3960
9 Barou Deva 4.044
10 Barou Durostorum (azi Silistra, Bulgaria) 100
11 Barou Făgăraș 1200
12 Barou Iași 3.300
13 Barou Lugoj 4.600
14 Barou Odorheiu 1.200
15 Barou Oradea 5.000
16 Barou Putna (Vrancea) 500
17 Barou Satu Mare 2.900
18 Barou Sibiu 5.752
19 Barou Turda 10.420
20 Barou Turnu Măgurele 3.000
21 Barou Vlașca 2.000
22 Barou Zalău 1.500
23 Uniunea Avocaților România 22.660

 

  1. BĂNCI, FONDURI DE AJUTOR ȘI SOCIETĂȚI DE CREDIT
NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Banca Agrară Cluj 2.000
2 Banca Albina Cluj 1.000
3 Banca Albina Sibiu 5.000
4 Banca Ardeleana (?) 3.000
5 Banca Ardeleana Iara 1.000
6 Banca Centrală Turda 2.000
7 Banca Centrală (Interese capitalizate) Turda 19.394
8 Banca Comerțului (?) 1.000
9 Banca Economul Cluj 2.000
10 Banca Maramureșana Sighet 1.000
11 Banca Mărgineana Poiana Sibiului 420
12 Banca Patria Blaj 200
13 Banca Populară Lechința 200
14 Banca Vulturul Tășnad 200
15 Casa de credit (Turda ?) 1.000
16 Fondul micilor proprietari (Turda?) 2.050
16 Societatea (?) Cluj 1.000
17 Societate de Asigurări în caz de moarte (Turda ?) 2.000

 

III. COLECTE

NR. CRT. LOCALITATE INIȚIATORI COLECTĂ SUMA (LEI)
1 Cheia   710
2 Dumbrava   640
3 Iara   200
4 Rediu   760
5 Turda Nicolae Rațiu 11.050
6 (?) Faneș și Cioloca 15.000

 

  1. FABRICI ȘI SOCIETĂȚI
NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Societatea Agricola Hunedoara 200
2 Societatea Concordia Ploiești 300
3 Societatea Cugireana Cugir 200
4 Fabrica de Ciment Turda 5.000
5 Fabrica de Sticlă Turda 1.850
6 Societatea Industria Iara 1.200
7 Oficiul Poștal Turda 800
8 Văileana (?) 100

 

  1. INSTITUȚII BISERICEȘTI SUPERIOARE
NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu 489

 

  1. INSTITUȚII SUBORDONATE GUVERNULUI

A.CENTRALE

NR. CRT. INSTITUȚIE/MINISTER SUMA (LEI)
1 Agricultură 10.000
2 Artelor și Cultelor 18.000
3  Primul Ministru 10.000
4 Industriei și Comerț 3.000
5 Interne 20.000
6 Regia Monopolurilor Regale 255
7 Serviciul de Război 50.000

 

VII. INSTITUȚII SUBORDONATE GUVERNULUI

  1. LOCALE
NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Prefectură Cluj 10.000
2 Prefectură Sibiu 50.000
3 Prefectură Timișoara 10.000
4 Prefectură Turda 10.000
5 Pretură Câmpia Turzii 525
6 Pretură Turda 2.070
7 Primărie Aiton 661
8 Primărie Alba Iulia 1.000
9 Primărie Baia Mare 2.000
10 Primărie Beiuș 500
11 Primărie Blaj 500
12 Primărie Brașov 2.000
13 Primărie Cluj 51.800
14 Primărie Dej 1000
15 Primărie Diciosânmărtin (azi Târnăveni, jud. Mureș) 300
16 Primărie Făgăraș 360
17 Primărie Gherla 500
18 Primărie Măhăceni 606
19 Primărie Orșova 460
20 Primărie Sebeș 500
21 Primărie Sibiu 10.000
22 Primărie Sighișoara 4.940
23 Primărie Târgu Secuiesc 200
24 Primărie Valea Largă 328

 

VIII. PARLAMENTUL ROMÂNIEI

NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATEA SUMA (LEI)
1 Camera Senatului București 25.000
2 Camera Deputaților București 25.000

 

  1. NOTARI PUBLICI
NR. CRT. INSTITUȚIE LOCAȚIE SUMA (LEI)
1 Asociația notarilor publici Cluj 9.844
2 Asociația notarilor publici Oradea 3.100
3 Asociația notarilor publici Podeni 1.410
4 Asociația notarilor publici Timișoara 2.200
5 Asociația notarilor publici Turda 1.000

 

  1. PAROHII
NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Parohia Greco-Catolică Baia de Arieș 140
2 Parohia Ortodoxă Mihai Viteazu 182
3 Parohia Ortodoxă Valea Lupșei 100

 

  1. PARTIDE POLITICE
NR. CRT. DENUMIRE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Partidul Național Țărănesc Ocna Sibiului 2.000
2 Partidul Național Țărănesc Sibiu 17.000

 

XII. PERSOANE FIZICE

NR. CRT. NUME FUNCȚIE/PROFESIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 G. Ardelean deputat   21.122
2 Alex Băcilă     2.000
3 Mathias Bălcaciu     1.650
4 Brunescu (?)   Cluj 1.367
5 Vasile Bodor     100
6 Dr. I. Boilă     700
7 Ignat Borza comerciant   100
8 I. Candrea notar   500
9 Donia Câmpean     5.000
10 Dr. E. Chețianu avocat   2.000
11 Dr. Chețianu   Luduș 1.120
12 Sebastian Ciapă   Remetea 100
13 Colteu (?) avocat   500
14 Greg Cristac     300
15 A. Crișan     700
16 I.Constantinescu     100
17 I.Fodorean     400
18 Fülöp (?)     10.000
19 Ilarie Holom avocat   910
20 F. Hossu Longin avocat   1.000
21 Vasile Gan protopop ortodox Baia de Arieș 100
22 Ioan Gligor preot Ponorel 102
23 Vasile Ignat deputat   4.500
24 Ispas (?) căpitan   300
25 Simion Lazăr   Lunca 100
26 N. Jilescu     1.400
27 Dr. K. Covrig     6.000
28 Lusztig (?)     400
29 N. Mecan (?)     500
30 Meșotă (?) locotenent   100
31 Andrei Micu     1.500
32 Dr. Mihai Moldovan avocat Turda 1.000
33 R. Moldovan     1.130
34 F. Morariu     845
35 Nagy (?)     3.000
36 Sever Orbonaș     1.000
37 Aurel Pintian   Satu Mare 200
38 Gavril Pop protopop greco-catolic Luna 410
39 Ionel Pop avocat Alba Iulia 500
40 Iuliu Popescu avocat Turda 500
41 Gheorghe Rațiu     1.420
42 Nicolae P. Rațiu    preot greco-catolic Turda 470
43 Vasile Rațiu     200
44 Andrei Russu     1000
45 F. Russu     200
46 R. Coca     100
47 Vasile Suciu Mitropolit   5.000
48 Dr. Viorel Tilea avocat   249
49 Teofil Vana     100
50 Varga (?)     2.000
51 I.Vârgoliciu președinte Tribunal (?) 650
52 Dr. Ioan Vescan avocat Târgu-Mureș 1.900
 

XIII. ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE

 

NR. CRT. INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Gimnaziul de Stat Luduș 730
2 Liceul de Fete Turda 1.301
3 Școala Agricolă Turda 360
4 Școala de Arte și Meserii Turda 720
5 Școala de Economii Casnice (?) 360
6 Școala Primară de Stat Câmpeni 2.000
7 Școala Primară Grindeni 40
8 Școala Primară de Stat Lechința 162
9 Școala Primară Mihai Viteazu 740
10 Școala Primară Petrești 100
11 Școala Primară Poiana 500

 

XIV. SOCIETĂȚI STUDENȚEȘTI

 

NR. CRT. SOCIETATE INSTITUȚIE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 Studenții de la Academia Comercială Academia Comercială Cluj 1.000

 

  1. SOCIETĂȚI CULTURALE
NR.CRT SOCIETATE LOCALITATE SUMA (LEI)
1 ASTRA Sibiu 50.000
2 Casina Română Turda 1.000
3 Federația Zorile Luduș 1.000
4 Reuniunea Femeilor Române Turda 2.300
5 Tinerimea Chemăristă Cluj 49.757

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.